Оголошення

Запрошуємо на навчання!

Львівське вище професійне училище технологій та сервісу запрошує на навчання вип … Детальніше

Дата: 07.04.2019

Типи уроків

Урок – це форма організації навчання, коли викладач проводить заняття в класній кімнаті з постійним складом учнів, які мають приблизно однаковий рівень фізичного і психічного розвитку, за розкладом і регламентом.

В.О.Сухомлинський писав: „Урок – основна ділянка навчально-виховного процесу, на якій учитель щоденно здійснює освіту, виховання і всебічний розвиток учнів. Урок є тією головною сферою інтелектуального життя вихованців, у якій повсякденно відбувається духовне спілкування навченого життям наставника і його вихованців, які вступають на перші щаблі життя”

У дидактиці існують різні підходи до класифікації уроків. Зокрема, класифікують уроки за способами їх проведення (урок-лекція, урок-диспут, урок-бесіда, лабораторно-практичний урок та ін.); за етапами навчальної діяльності (вступні, уроки формування понять, уроки застосування знань на практиці, уроки тренування і повторення та ін.). та найбільш вдалою і прийнятною є класифікація уроків за дидактичною метою. Український дидактик В.О. Онищук виділяє такі типи уроків:

1) урок засвоєння нових знань;

2) урок формування умінь і навичок;

3) урок застосування умінь і навичок;

4) урок узагальнення і систематизації;

5) урок контролю і корекції знань, умінь і навичок;

6) комбінований урок.

Залежно від типу уроку логічно вибудовується його структура. Структура уроку – це сукупність, послідовність і логічний зв’язок елементів, які становлять його модель.

Кожен урок має свою структуру, яка зумовлюється його навчально-виховною метою. В моделі уроку виділяють макроструктуру (етапи конкретного уроку) і мікроструктуру (методичні компоненти кожного етапу).

У процесі моделювання уроку того чи іншого типу має виявлятися творчість викладача. Але разом з тим не слід забувати про дотримання певної логічно доцільної архітектури уроку певного типу.